Fiyat Sor | 0 212 314 66 00

Psikoterapi

MEMORIAL WELLNESS İLE SAĞLIKLI VE UZUN BİR YAŞAM
Bölüm hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurun!

Psikoterapi, kişinin bozulan ruhsal, bedensel ve zihinsel dengesini yeniden kazanabilmesi için danışana yardımcı ve rehber olma sürecidir. Danışanın duygusal çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmaların neden olduğu kaygı, korku, gerilim, çökkünlük gibi ruhsal sorunlarını ortadan kaldırmak, kendisi, partneri, ailesi ve başkalarıyla ilişkisini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi, hayatla barışık ve mutlu yaşayabilmesi ve sorun çözme becerilerini geliştirebilmesi için uygulanan bir tedavi yoludur.

Psikoterapi kişinin kendisini tanıması, duygu düşünce ve davranışları anlatması, yaşamına dair farkındalık kazanması için, psikoterapistin danışanına tuttuğu bir aynadır. Danışanı değiştirmeye, dönüştürmeye, farklılaştırmaya çalışmadan danışana kendisini ve yaşamını doğru bir şekilde anlaması ve algılaması, kendisinin farkında olması, onu psikoterapiye yönlendiren sorunu ortadan kaldıracak koşulları sağlama becerisi kazanması için, psikoterapistin danışanının yoluna ışık tutmasıdır. Psikoterapi en genel anlamda danışanların, zihinsel, duygusal, davranışsal ve ruhsal sorunlarının çözümüne yönelik uygulanan tekniklere ve yöntemlere verilen addır.

Psikoterapi bölümünde, danışan aklından geçen düşünceleri ve hissettiği duyguları tarif ederken, herhangi bir yargılama ya da eleştiri olmadan sadece danışanın ne söylediği analiz edilmektedir. Psikanalitik yönelimli psikoterapistler, danışanlarının psikolojik rahatsızlıklarının içindeki nedenleri anlamalarına yardımcı olmaktadırlar. Çatışmalarını çözmelerine ve böylece yaşamlarını daha sağlıklı ve kolay şekillendirmelerine destek sağlarlar. Psikoterapi sürecinde danışan hem kendi için hem de diğer insanlarla olan ilişkileri için derin bir anlayış geliştirilebilir ve yaşadığı ruhsal çıkmazlardan çıkış yolunu bulabilmektedir.

Memorial Wellness Psikoterapi Bölümü’nde uzman isimlerle birlikte psikoterapi, evlilik terapisi, cinsel terapi ve kişisel gelişim konusunda modern yöntemlerle hizmet verilmektedir.

EVLİLİK TERAPİSİ

Evlilik terapisi,  birbiriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir. Karı ve koca arasındaki sorunlar üzerinde yoğunlaşan bir terapi yaklaşımıdır. Evlilik terapisti, çeşitli teknikler kullanarak eşlerin adil bir şekilde duyarlı oldukları konuları tartışabilmelerini, kendilerini anlamalarını, yeni ilişki ve etkileşim becerileri kazanmalarını ve sorunları konusunda bir içgörü kazanmaları sağlayabilmeleri konusunda onlara yardım eder. Terapide genel amaç, eşler arasındaki çatışmaları azaltmak, çözmek ve aynı zamanda eşler arasında var olan etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeye çalışmaktır.

Evlilik terapisi, evlilikte neyin iyi gitmediğinin anlaşıldığı, ne yapılırsa iyi gidebileceğinin ortak çabasının gösterildiği veya gösterilmediği, bundan sonra da yolun beraber mi yoksa ayrı mı gidileceği konusunda bir kararın netleştiği, o zamana kadar konuşulmayanların konuşulduğu bir süreçtir. Bu terapi, çiftleri ve bireyleri etkileyen ilişki içindeki farklı ve zor konuları fark edip, düşünebilmelerinde yardımcı olur. Bağlılık, kıskançlık, öfke kontrol bozukluğu, güvensizlik, evlilik dışı ilişkiler, cinsel sorunlar, boşanma ve ayrılıklar, zayıf iletişim, aile içi kötü muamele vb. nedenlerin tümü, çiftler ya da bireyler için tartışma konusu olabilir. Çiftler bu tür bir sorunla başa çıkamadıklarında, nitelikli bir evlilik terapistinden yardım istemelidir.

CİNSEL TERAPİ

Cinsel terapi,  bireylerin cinsellik alanında bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlerdir. Cinsel terapi,  zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir. Cinsel terapi, zihinsel ve duygusal sorunları olan kişilerle zihinsel ve duygusal bağlantı kurularak yürütülen tedavi etme bilim ve sanatıdır. Aynı zamanda cinsel hayatlarıyla ilgili problem ve endişeleri olan birey ve çiftlere özel cinsel danışmanlık hizmeti sunar.

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel gelişim, kişinin çeşitli konularda yaşadığı problemleri neden yaşadığına dair bir farkındalık elde etmek, bu farkındalıkla sorumluluk almak ve bu sorumlulukla kendini değiştirmesidir. Problemlerinin kaynaklarına dair bir fikir edinen kişi kendine, etrafına, ilişkilerine dışarıdan bakarak yanlışlarını görebilir. Yanlışlarını hayatından çıkaran kişi doğrularını daha fazla sahiplenebilir.

Sağlıklı insan geleceğin korkularını ve geçmişin yükünü taşımadan içinde bulunduğu anda herhangi bir kaygı duymaksızın nasıl mutlu yaşayacağını bilen kişidir. İnsan geçmişini terk edemediği zaman, yaşadığı ana odaklanamaz ve geleceğini yaşayamaz, dünyayı ve yaşamı doğal akışında algılayamaz. Bu durumda ise ruhsal ve bedensel sorunlar yaşayabilir. İnsanın dışarıda gördükleri aslında kendi içinde olanlardır. Bu durumda ki insan olumsuza odaklanır ve ileriye doğru bakamaz. Kişisel gelişim kişinin bu sorunlarını keşfetmesini, anı yaşamaya başlamasını ve ilerlemesini sağlar.

Nöro Linguistik Programlama anlamına gelen NLP geçmişteki deneyimlerin oluşturduğu zihinsel kalıplar olan davranışlarımızı yeniden yapılandırma yöntemidir. Genel anlamda artık kişinin ihtiyacı olmayan ya da istemediği kalıpların yerine daha iyi ve yeni kalıplar koymasına yardımcı olur. NLP, düşünmeden otomatik olarak yapılan istenmeyen ve kötü alışkanlıkları bilinçli hale getirerek ortadan kaldırmak için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Duygusal Özgürlük Tekniği anlamına gelen EFT ise akupunktur noktalarına hafifçe vurarak olumsuz düşünce ve duyguların zihnimizde yarattığı olumsuz enerjiyi boşaltarak yerine olumlu duyguları yerleştirme yöntemidir. Enerji sisteminde yer alan tıkanıklığı giderir ve enerji akışını sağlar.

Gerek EFT gerekse NLP duyguları değiştirmek ve yeniden yapılandırmak için en uygun ortamı yaratarak yaşamın kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını sağlamaktadır.

Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2021
Sosyal Medyada Paylaş