Fiyat Sor | 0 212 314 66 00

SAĞLIK REHBERİ

MEMORIAL WELLNESS İLE SAĞLIKLI VE UZUN BİR YAŞAM

Kişiye Özel Wellness Nedir?

İnsanoğlunun neredeyse binlerce yıldır sadece yaşlanmayı durdurma/genç kalabilme düşüncesinden değil, olabildiğince uzun ve sağlıklı (hastalıklardan uzak, bedensel ve zihinsel performansın optimal sürdürülebildiği) bir yaşam fikrinden de müthiş heyecanlandığı tartışmasız bir gerçek. Teorik olarak insan ömrünün uzatılması yaşlanmaya bağlı kaçınılmaz hasarın azaltılması yanında hasarlı hücre ve dokuların tamir, rejenerasyon, rejuvenasyon ve gerektiğinde yerine yenisinin konması ile mümkün olabilir.

WELLNESS (WELL-BEING) NEDİR?

 

İnsanın bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir sağlık (iyilik hali) ve zindelik içinde olması ve kendini enerjik, mutlu ve dengede hissetmesidir. Wellness’i restore etmek veya bilinen bir sağlık problemi olmayan bir insanın well-being düzeyini optimize etmek sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekibin işi olup idamesi hayat boyu danışmanlık ve eğitim gerektirir.

 

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın dayandığı sütunlar şunlardır:

 

 • Doğru ve sağlıklı beslenme
 • Ağız hijyeni, diş ve dişeti sağlığı
 • Kilo kontrolü
 • Ekzojen ve endojen toksinlerden arınma
 • Egzersiz
 • Kaliteli uyku
 • Sağlıklı bir cinsel yaşam
 • Stresten arınma
 • Dengeli bir barsak florası
 • Enfeksiyon ve travmalardan korunma
 • Yaşlanma sürecinde ortaya çıkan fizyolojik hormon eksikliğini yerine koyma

 

Bu sütunları doğru yerleştirebilmek için ise bilimsel rehberlik şarttır.

 

SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

 

Sağlıklı yaşam danışmanlığı geleneksel “hastalık odaklı” hekimliği daha çok “hasta odaklı” bir düzeye taşıyarak sadece semptomları değil her şeyi ile “bireyi” öne çıkaran bir temele dayanır. Konvansiyonel (ortodox-iyileştirici), koruyucu ve tamamlayıcı tıbbın entegre olmuş halidir. Özetle, wellness ve well-being için “bütünleyici (integrative)” tıp yöntemlerini uygulamaktır.

 

İlaç tedavisi ve cerrahi yöntemleri dışlayan ve sadece doğal ürünlerle tedaviyi benimseyen “homeopatik tıp”tan ve alternatif tedavi yöntemlerini benimseyen kadim doğu tıbbından en belirgin farkı bu ekolleri dışlamaması ve “zihin-beden” harmonisine önem vermesidir.

 

İntegratif yaklaşımın odağında insanın sağlıklı olmak üzere tasarlandığı ve kendi kendini tamir ve yenileme mekanizmaları ile donatıldığı gerçeği yer alır. Ancak, insanın sağlıklı olmayı bilinçli olarak isteyeceği, buna karşın iyileşmeyi bilinçaltında reddedebileceği gerçeğini de göz ardı etmez.

 

İntegratif tıp pratiği uygulayan hekimler danışanlarına klasik bir klinisyenden daha fazla vakit ayırır, geçmişlerini ve hikayelerini dinler ve bilhassa genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerini inceleyerek bunlarla uzun vadedeki sağlık durumları ve kronik hastalıklar arasındaki bağlantıları ortaya koymaya çalışırlar. Böylelikle, kişiye özel sağlık koşullarının optimize edilmesi amaçlanır.

 

ANTI-AGING NEDİR?

 

İnsanoğlunun neredeyse binlerce yıldır sadece yaşlanmayı durdurma/genç kalabilme düşüncesinden değil, olabildiğince uzun ve sağlıklı (hastalıklardan uzak, bedensel ve zihinsel performansın optimal sürdürülebildiği) bir yaşam sürme fikrinden de müthiş heyecanlandığı tartışmasız bir gerçektir.

 

Bilim dünyasında bu kavram yaşlanma sürecinin yavaşlatılması, önlenmesi ve geriye döndürülmesi olarak anlaşılmaktadır. Medikal ve farmasötik (eczacılık kimyası ile ilgili) çevrelerde ise yaşlanma ile ilişkili hastalıkların erken teşhisi, önlenmesi ve geriye döndürülmesi olarak tanımlanır.

 

Hem tıbbi hem de bilimsel çevrelerde “anti-aging” tanımı ise yaşlanma sürecini yavaşlatarak ve geriye döndürerek insan ömrünü uzatan her türlü girişim olarak kabul edilmektedir.

 

Teorik olarak insan ömrünün uzatılması yaşlanmaya bağlı kaçınılmaz hasarın azaltılması yanında hasarlı hücre ve dokuların tamir, rejenerasyon, rejuvenasyon ve gerektiğinde yerine yenisinin konması ile mümkün olabilir.

 

 

FONKSİYONEL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

 

Fonksiyonel tıp 21. yüzyılın beklentilerine çok daha iyi cevap veren, hekimlik pratiğinde çağ açan yepyeni bir tıbbi konsepttir. Geleneksel “hastalık odaklı” hekimliği daha çok “hasta odaklı” bir düzeye taşıyarak sadece semptomları değil her şeyi ile “bireyi” öne çıkaran bir temele dayanır. Standart (iyileştirici) tıp, koruyucu tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegre olmuş halidir. Özetle, wellness ve well-being için “bütünleyici (integrative)” tıp yöntemlerini uygulamaktır. Bu yeni multidisipliner yaklaşıma “holistik tıp” adı verilmektedir.

 

İlaç tedavisi ve cerrahi yöntemleri dışlayan ve sadece doğal ürünlerle tedaviyi benimseyen “homeopatik tıp”tan ve alternatif tedavi yöntemlerini benimseyen kadim doğu tıbbından en belirgin farkı bu ekolleri dışlamaması ve “zihin-beden” harmonisine önem vermesidir.

 

Holistik yaklaşımın odağında insanın sağlıklı olmak üzere tasarlandığı ve kendi kendini tamir ve yenileme mekanizmaları ile donatıldığı gerçeği yer alır. Ancak, insanın sağlıklı olmayı bilinçli olarak isteyeceği, buna karşın iyileşmeyi bilinçaltında reddedebileceği gerçeğini de göz ardı etmez.

 

Fonksiyonel tıp uygulayan doktorlar (pratisyen veya bir ya da birkaç alanda ihtisas yapmış olabilirler) danışanlarına klasik bir klinisyenden daha fazla vakit ayırır, geçmişlerini ve hikayelerini dinler ve bilhassa genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerini inceleyerek bunlarla uzun vadedeki sağlık durumları ve kronik hastalıklar arasındaki bağlantıları ortaya koymaya çalışırlar. Böylece fonksiyonel tıp, kişiye özel sağlık koşullarının optimize edilmesine yardım eder.

 

Sağlıklı Yaşam Eğitmeni gibi de görülebilecek bu hekimler klasik bir “check-up” doktoru olmadığından kendilerine müracaat edenlerin cinsiyet ve yaşlarına uygun check-up’ları önceden yaptırmış olmaları beklenir. Henüz böyle bir check-up yaptırmamış bireyler için ise preventive-predictive check-up olarak tanımlanabilecek customized-advanced bir check-up programı belirlenir (tamamen kişiye özel olarak)

 

Fonksiyonel tıp pratiğinde anamnez ve muayene sonrası 4 temel adım izlenir:

 

 • Predict (individual risk assessment)-öngör
 • Prevent-önle
 • Treat & restore & regenerate-tedavi et & yerine koy & yenile
 • Follow-up-takip/idame et

  

MEMORIAL WELLNESS SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIĞI NASIL YAPILIYOR?

Birçok hastalık ya da belirtinin aslında vücut kimyası, metabolizma ve hormonal dengedeki bozulmanın farklı prezentasyonları olduğu düşünülürse, öncelikle bozukluğun nerede olduğunun tespit edilmesinin wellness’a giden yolun önünü açacağı rahatlıkla söylenebilir. Fizyolojik süreçlerde rol alan vitamin, mineral ve hormonların optimize edilmesi endokrinoloji ve metabolizma uzmanlığının ilgi alanına girdiğinden wellness’a ilk adımı merkezimizdeki endokrinoloji ve metabolizma uzmanımızla görüşerek atmanızı öneririz.

“Sağlıklı Yaşam Danışmanı” klasik bir “check-up” doktoru olmadığından cinsiyet ve yaşınıza uygun bir check-up’ı önceden yaptırmanız doğru bir başlangıç olacaktır. Henüz böyle bir check-up yaptırmamış iseniz hekimimiz metabolik ve hormonal profilinizi belirlemek amacıyla size özel testler isteyecektir. Kapsamı tamamen kişiye özel olacak bu testlere ilaveten genetik yatkınlık testleri, sessiz inflamasyon paneli (kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalık riskini belirlemeye yönelik), telomeraz aktivite testi (telomer ölçümü), gıda intolerans testleri ve intestinal flora taraması gibi testler de önerebilir. Gerekli olması durumunda, farklı branşlardan (kardiyoloji, üroloji, jinekoloji, tıbbi onkoloji gibi) uzman hekimlere de refere edilebilirsiniz.

 

Sağlıklı yaşam danışmanınız, yine wellness konseptinde hizmet veren sağlıklı beslenme danışmanı uzman diyetisyen ve manuel tıp uzmanı tarafından da değerlendirilmenizi önerebilir.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mayıs 2022

Sosyal Medyada Paylaş