Fiyat Sor | 0 212 314 66 00

Psikoloji

MEMORIAL WELLNESS İLE SAĞLIKLI VE UZUN BİR YAŞAM
Bölüm hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurun!

Psikolojik İyi Oluş Hali (Psychological Wellbeing) hem var olan zorlanmalarla sağlıklı bir şekilde nasıl baş edilebileceğini  hem de hem de güncel olarak var olmayan -fakat olası zorlanmalar karşısında nasıl bir yol izlenebileceğini kapsamaktadır.

Bu amaçla; hem klinik anlamda sağaltım sürecini hem de koruyucu ruh sağlığı çerçevesinde önleyici programları içerir. Bu bağlamda Memorial Wellness Psikoloji Bölümü olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Yetişkin Bireysel Psikoterapi: Bireysel psikoterapi sürecinde; danışan ve terapistin baş başa oldukları güvenli ve konforlu bir atmosferde, danışanın kendi duygu, düşünce, inanış ve davranışlarını gözden geçirip, bunları tetikleyebilen geçmiş ya da bugüne ait sebepleri keşfederek daha sağlıklı bir şekilde gelişimi ve değişimi hedeflenmektedir. Bireyler çok ve çeşitli sebeplerden dolayı bireysel psikoterapi arayışı içerisine girebilmektedir. Bu bir çocukluk travması, geçmiş bir yaşantının farkında olmadan bugünkü davranışlarınıza kronik şekilde yansıması, depresyon ve kaygı gibi bir durumla baş etmek, günlük yaşanılan kronik stresle başa çıkmak ya da bireyin daha sağlıklı yönde kişisel olgunlaşma-gelişim-benlik bilinci isteği olabilir. Psikoterapinin ne kadar süreceği konusu; problemlerin karmaşıklığına, yoğunluğuna, ihtiyaç ve amaçlara ve de dâhil olan bireyin dinamiklerine bağlı olarak değişmektedir

 Mindfulness Temelli Danışmanlık: Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilen 8 haftalık yapılandırılmış ve 1979 senesinden beri etkinliği bilimsel bulgularla desteklenen bir programdır. Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) ise Zindel Segal, Mark Williams ve John Teasdale tarafından, Jon Kabat-Zinn'in 1979'da yapılandırdığı MBSR ve Bilişsel Davranışçı Terapi elementlerinin birleştirilmesiyle terapinin daha etkin olacağı fikri ile oluşturulmuş yine 8 hafta süren yapılandırılmış bir müdahale programıdır. Bireylere kendilerinde gelişen erken uyarı sinyallerini takip ederek, olumsuz düşünce örüntülerini yakalamak ve böylece olası zorlayıcı döngüleri oluşmadan önlemek konusunda yardımcı olan bu programlar; Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Mindfulness uygulamalarının birleşimiyle bireysel ve/veya grup danışmanlığı çerçevesinde sunulmaktadır.

Çocuk & Ergen Psikoterapisi: Çocuk ve Ergen Psikoterapisi’nde amaç; duygu ve davranış deneyiminde ve yönetiminde zorluklar yaşayan çocuk ve ergenlere çeşitli terapötik tekniklerle yardımcı olmaktır. Psikoterapi sürecinde; çocuk ve ergenlerin özlük hakları her zaman gözetilerek; kendilerini rahat, huzurlu, güvende ve anlaşılır hissetmeleri önceliktir. Böylece güvenli ve konforlu bir alan ve sınırlar oluşturularak; çocuk ve ergenlerin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri desteklenir. Psikoterapi yetişkinlerde olduğu gibi; çocuk ve ergenlerde de onların duygusal destek almalarına, insanlarla, durumlarla, olaylarla başa çıkma becerilerini güçlendirmelerine, duygu-düşünce ve problemleri anlamalarına ve anlamlandırmalarına, dolayısıyla da eski veya güncel problemlere alternatif bakış açıları geliştirerek farklı çözümler üretmelerine olanak sağlamaktadır. Bu süreçte amaç davranış veya tutum değişikliği, arkadaş ilişkilerini güçlendirmek gibi spesifik olabilirken; daha genel ve klinik başlıklar da (kaygı bozukluğu, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi) ele alınabilmektedir. Psikoterapinin ne kadar süreceği konusu; problemlerin karmaşıklığına, yoğunluğuna ve dâhil olan bireylerin dinamiklerine bağlı olarak değişmektedir.

Ebeveyn Danışmanlığı: Çocuk odaklı ebeveyn danışmanlığında amaç; aile yapısı ve düzeni çerçevesinde çocukta, ergende, ya da çocuk/ergen-anne/baba iletişiminde yaşanan zorlukları sistemsel olarak ele almak ve bu bağlamda alternatif çözümler üretilmesini desteklemektir. Merkezde olan amaç, çocuk veya ergen bireyi desteklemek iken; anne, baba ve/veya temel bakımı veren bireyleri de bu merkeze uyum içerisinde yaklaştırarak bireyler arası sağlıklı ve yakın bir bağ kurulması hedeflenmektedir. Ebeveynlerinden birinin kaybı sonrası süreç yönetimi, kardeşin doğmasıyla birlikte evdeki yeni düzenin oturtulması, ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimde yaşanan zorluklar, okul ve ev içerisinde yaşanan davranış problemleri, evlat edinme süreçleri gibi problemler bu çerçevede ele alınmaktadır.

Güncellenme Tarihi: 06 Ekim 2017
Sosyal Medyada Paylaş